Rzecz o posiadaniu narkotyku

Czy widzicie tą dziwną rozbieżność w polskim prawie - w naszym wolnym kraju można zażywać narkotyki, ale nie można ich posiadać. Otóż informuję, że w polskim prawie karnym istnieje artykuł 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Stanowi on, że cyt. "Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 (posiadanie niewielkich ilości - przy. red.) są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości."

Przepis ten odpowiedział na publiczną debatę na temat sensowności karania osób, które mają problem z narkotykami i wpadają na posiadaniu np. marihuany w niewielkiej ilości. Są później skazywani jak każdy przestępca narkotykowy. Oczywiście w tych przypadkach represje są odpowiednio mniejsze niż w przypadku osób, które sprzedawały narkotyki, jednak jest problem w tym, iż cała machina postępowań prokuratorskich i sądowych zostaje uruchomiona tylko dlatego, że osoba uzależniona ma problem ze swoim nałogiem i to stało się przyczyną jego przestępstwa – przestępstwa posiadania narkotyków. Statystycznie jest to najczęstsze przestępstwo narkotykowe. Lekarze pracujący z osobami uzależnionymi apelują o to aby państwo nauczyło się im pomagać. Tak jak wspomniałem, na te głosy odpowiedział przepis przywołanego na wstępie artykułu. Niestety w praktyce sądów szczecińskich ten artykuł bardzo rzadko ma zastosowanie. Spotykam się z przypadkami, dla których ów przepis został przewidziany i wprowadzone w życie, jednak prokurator bądź sąd niemal zawsze znajduje powód, aby takiego postępowania nie umorzyć. Raz powodem do represji są okoliczności popełnienia czynu, czyli posiadania narkotyków. To oczywiście przesłanka bardzo ocenna i łatwo powiedzieć, że okoliczności uzasadniające umorzenie po prostu nie zachodzą. Inną kwestią pozwalającą na zastosowanie art. 62a jest niewielka ilość posiadanego narkotyku. Niewielka czyli jaka? Precyzują to orzeczenia Sądu Najwyższego, jest o nich też mowa w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzającej artykuł 62a. Nie jest to ilość znikoma, która powoduje, iż w ogóle przestępstwo nie jest popełnione. Ilość znikoma tzn. taka, która nie może spowodować odurzenia. Takie sprawy prokuratura powinna uważać na podstawie artykułu 17 Kodeksu postępowania karnego. Jest więc to ilość większa od znikomej. W orzecznictwie wskazuje się co najwyżej ilość kilkugramową. Jenak Prokuratorzy czy Sąd bardzo często uciekają do twierdzenia, iż ilośc na przykład jednego grama to nie jest ta nieznaczna ilość i trzeba sprawcę karać.

Pomimo tych orzeczeń, które w świetle przepisów prawa nie stanowią jego źródła, nie są obowiązującymi przepisami, trudno dopatrzeć się w orzecznictwie sądów zachodniopomorskich stosowania tego przepisu. Sam w swojej praktyce zawodowej prowadząc wiele takich spraw tylko dwukrotnie spotkałem się z tym aby został on zastosowany. Raz postępowanie przygotowawcze zostało umorzone przez prokuratora i raz umorzył je sąd.

W mojej ocenie istnieje pilna potrzeba większego zastosowania tego przepisu. Apel kieruję przede wszystkim do sędziów, apel o to by przychylniej patrzyli na uzasadnienie tej instytucji prawnej. Częstokroć są to przypadki ludzi, którzy bardziej niż represji potrzebują pomocy. Pełny wachlarz środków w swoich rękach posiada właśnie Sąd.

Polecam wszystkim prokuratorom, ale także i sędziom lekturę opracowania przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2015 roku o wdzięcznym tytule "Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii".

Czy można bardziej dobitnie pokazać problem z niestosowaniem obowiązującego prawa i nadmiernie restrykcyjnego wymiaru sprawiedliwości?

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square